Gerard Carbonell Agulló: tècnic de SolucioNAT

Gerard Carbonell Agulló: tècnic de SolucioNAT"

Amant dels ocells des de ben petit, els quals em van fer estudiar biologia per poder-m'hi dedicar de manera professional. Biòleg de formació especialitzat en comunitats animals i la seva gestió per la Universitat de Girona (UdG). 


A part de molt viatjar arreu del món per observar la natura i la seva fauna, cal destacar el voluntariat que vaig fer a Conservation Land Trust, de Tompkins Conservation, als Esteros del Iberá a l’Argentina. Lloc on em dedicava a fer radioseguiment d'os formiguer gegant, pecarí de collar i venado de las pampas, així com ajudar en el dia a dia al centre de cria de jaguars. 


Arrelat a l'Empordà, actualment treballo per al Centre Tecnològic i Forestal de Catalunya (CTFC) en el seguiment d'ocells, així com també en diferents projectes de conservació i millora de la biodiversitat al territori a través de SolucioNAT.Gerard Carbonell Agulló: tècnic de SolucioNAT"