Mario Álvarez Keller: col·laborador de SolucioNAT

Mario Álvarez Keller: col·laborador de SolucioNAT"

Activista ambiental i escriptor, amb més de 40 anys d'experiència en conservació i recuperació d'espècies de fauna amenaçada, principalment grans rapinyaires: àguila daurada i àguila imperial ibèrica.

Participant destacat en projectes de reintroducció a escala nacional i internacional, com el voltor negre als Pirineus o el voltor comú a Sicília i Bulgària.

Ha alternat aquestes tasques amb iniciatives d'emprenedoria turística sostenible i d'educació ambiental a la Serra d'Ayllón (Guadalajara).


Mario Álvarez Keller: col·laborador de SolucioNAT"