4.1- Seguiment i direcció ambiental d'obres a les conques hidrogràfiques del Ter i Fluvià

4.1- Seguiment i direcció ambiental d

- Ubicació: Comarques gironines i Osona   

- Any: 2020

- Descripció: A causa del temporal Glòria del 23 de gener del 2020, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va haver de dur a terme unes actuacions de neteja de les lleres i reparacions d’esculleres dels rius de la demarcació territorial de Girona. Es tracta dels rius Ter i Fluvià i bona part dels seus afluents. Per aquest motiu, es va contractar un servei de seguiment i Direcció Ambiental per garantir que les actuacions es duguessin a terme amb el menor impacte possible sobre el medi natural.

- Client: Agència Catalana de l’Aigua (ACA)


-Imatges:

Veure mapa4.1- Seguiment i direcció ambiental d