9.1- Projecte de restauració de l'Illa Gran de La Rubina i recomanacions per al Port Canadell

9.1- Projecte de restauració de l

-Ubicació: Comarca de l’Alt Empordà (Girona) al municipi de Castelló d’Empúries

-Any: 2019

-Descripció: L’Illa Gran de la Rubina és un espai que està inclòs dins del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà amb una protecció a nivell català del Pla d’Espais d'Interès Natural (PEIN), protecció europea dins la Xarxa Natura 2000 i amb un hàbitat d'interès comunitari protegit per la Directiva Hàbitats com és el salicornar.

Document que conté les propostes de restauració que es creuen més adients per a aquest espai, intentant obtenir el màxim de benefici per a la fauna, la flora i el paisatge, per tant, amb una idea clara de fomentar de manera prioritària la biodiversitat. Ha de convertir-se en un espai viu amb gran afluència d’avifauna per d’aquesta manera arribar a ser una àrea funcional des de la perspectiva ecològica així com també atractiva per poder gaudir de la natura. Un altre objectiu important i clau ha de ser la protecció i tranquil·litat de l’àrea a través de la implementació de diverses mesures com, per exemple, la prohibició d’accés i navegació en certes zones al voltant de l’illa. A més, també es donen consells pel que fa a la Marina del Port Canadell, perquè sigui el màxim d’integrada possible i alhora compatible amb la futura zona natural restaurada de l’Illa Gran.

-Client: Grup Peralada


-Imatges:

Veure mapa9.1- Projecte de restauració de l