Presentació

Presentació"

SolucioNAT neix com a idea a l’any 1998, de la mà de Jordi Sargatal i Deli Saavedra, amb l’objectiu de convertir-se en una eina a través de la qual poder tirar endavant projectes relacionats amb la Natura, i ajudar a empreses i institucions a trobar solucions naturals als seus problemes o necessitats ambientals.

A l’any 2002, es formalitza el projecte amb la col·laboració de l’antiga Fundació Territori i Paisatge, per acabar constituint-se i consolidant-se com a empresa l’any 2005. L’etapa d’arrencada de SolucioNAT va des de l’any 2005 fins a l’any 2014, període en el qual va treballar en múltiples projectes arreu de la geografia catalana. Ja des d’aleshores l’empresa tenia diversos àmbits d’actuació destacats, com són el control de la fauna urbana, la construcció d’accessos i senyalització d’espais naturals i els estudis i assessoraments sobre la conservació de la Natura.

Des de l’any 2014 i fins a l’any 2018, SolucioNAT es manté en un període de descans forçat, i a partir del 2018 es produeix una fase de transició, la qual desencadena l’inici d’una segona etapa, oficialitzada de nou a l’any 2019. En aquesta segona fase es manté, com no pot ser d’una altra manera, l’essència inicial i els objectius marcats des dels seus inicis.

Des de l’any 2019, s’ha anat consolidant un nou equip de treball per fer front als diversos projectes i reptes plantejats, tots ells emmarcats dins dels diversos àmbits en els quals segueix treballant SolucioNAT.Presentació"